Usage Statistics for textil.sk

Obdobie štatistiky: Február 2011
Generované 01-Mar-2011 05:21 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Február 2011
Celkom zásahov 13248
Celkom súborov 9427
celkom strán 1967
celkom návštev 1310
Celkom kBytov 201681
Celkom jedinečných miest 673
Celkom jedinečných URL-iek 165
. priem max
Zásahov za hodinu 19 148
Zásahov za deň 473 745
Súborov za deň 336 590
Stránok za deň 70 119
Návštev za deň 46 74
kBytov za deň 7203 11757
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 9427
Code 206 - Partial Content 40
Code 301 - Moved Permanently 472
Code 302 - Found 235
Code 304 - Not Modified 898
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 133
Code 406 - Not Acceptable 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 500 - Internal Server Error 2039

Denné využitie za Február 2011

Denné štatistiky za Február 2011
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 478 3.61% 311 3.30% 59 3.00% 38 2.90% 48 7.13% 7635 3.79%
2 475 3.59% 328 3.48% 59 3.00% 46 3.51% 30 4.46% 7833 3.88%
3 455 3.43% 361 3.83% 70 3.56% 50 3.82% 36 5.35% 7151 3.55%
4 471 3.56% 371 3.94% 65 3.30% 52 3.97% 46 6.84% 6204 3.08%
5 458 3.46% 356 3.78% 85 4.32% 64 4.89% 50 7.43% 5798 2.87%
6 477 3.60% 273 2.90% 71 3.61% 51 3.89% 43 6.39% 4624 2.29%
7 366 2.76% 168 1.78% 78 3.97% 54 4.12% 45 6.69% 2906 1.44%
8 529 3.99% 336 3.56% 73 3.71% 48 3.66% 38 5.65% 6891 3.42%
9 527 3.98% 416 4.41% 81 4.12% 63 4.81% 46 6.84% 7636 3.79%
10 509 3.84% 420 4.46% 71 3.61% 50 3.82% 39 5.79% 11263 5.58%
11 682 5.15% 549 5.82% 113 5.74% 62 4.73% 66 9.81% 11313 5.61%
12 367 2.77% 275 2.92% 63 3.20% 51 3.89% 45 6.69% 5541 2.75%
13 333 2.51% 146 1.55% 70 3.56% 60 4.58% 47 6.98% 2333 1.16%
14 497 3.75% 301 3.19% 59 3.00% 49 3.74% 42 6.24% 9723 4.82%
15 431 3.25% 253 2.68% 83 4.22% 62 4.73% 57 8.47% 4906 2.43%
16 583 4.40% 483 5.12% 113 5.74% 74 5.65% 69 10.25% 8705 4.32%
17 745 5.62% 590 6.26% 119 6.05% 61 4.66% 52 7.73% 11757 5.83%
18 494 3.73% 392 4.16% 86 4.37% 52 3.97% 45 6.69% 6931 3.44%
19 413 3.12% 312 3.31% 73 3.71% 39 2.98% 47 6.98% 5514 2.73%
20 211 1.59% 131 1.39% 45 2.29% 21 1.60% 39 5.79% 2087 1.03%
21 346 2.61% 214 2.27% 47 2.39% 34 2.60% 42 6.24% 4749 2.35%
22 511 3.86% 290 3.08% 93 4.73% 44 3.36% 55 8.17% 5827 2.89%
23 598 4.51% 452 4.79% 57 2.90% 34 2.60% 42 6.24% 11306 5.61%
24 586 4.42% 480 5.09% 60 3.05% 33 2.52% 43 6.39% 11240 5.57%
25 504 3.80% 415 4.40% 41 2.08% 29 2.21% 37 5.50% 10471 5.19%
26 399 3.01% 321 3.41% 38 1.93% 26 1.98% 38 5.65% 8693 4.31%
27 402 3.03% 268 2.84% 44 2.24% 33 2.52% 45 6.69% 7220 3.58%
28 401 3.03% 215 2.28% 51 2.59% 30 2.29% 42 6.24% 5423 2.69%

Hodinové využitie za Február 2011

Hodinové štatistiky za Február 2011
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 12 358 2.70% 6 192 2.04% 2 56 2.85% 124 3471 1.72%
1 21 591 4.46% 15 433 4.59% 2 66 3.36% 550 15400 7.64%
2 12 363 2.74% 5 165 1.75% 2 73 3.71% 149 4180 2.07%
3 13 376 2.84% 5 144 1.53% 2 83 4.22% 99 2766 1.37%
4 11 328 2.48% 5 164 1.74% 2 61 3.10% 137 3843 1.91%
5 10 297 2.24% 6 173 1.84% 1 54 2.75% 163 4572 2.27%
6 13 366 2.76% 8 228 2.42% 2 64 3.25% 187 5235 2.60%
7 11 322 2.43% 6 186 1.97% 2 76 3.86% 168 4712 2.34%
8 21 599 4.52% 16 463 4.91% 2 81 4.12% 286 8014 3.97%
9 23 671 5.06% 18 517 5.48% 3 97 4.93% 369 10346 5.13%
10 23 648 4.89% 16 472 5.01% 3 93 4.73% 328 9175 4.55%
11 30 867 6.54% 26 747 7.92% 4 113 5.74% 580 16229 8.05%
12 18 505 3.81% 13 364 3.86% 3 84 4.27% 266 7461 3.70%
13 34 954 7.20% 28 809 8.58% 3 90 4.58% 606 16975 8.42%
14 15 422 3.19% 10 284 3.01% 2 62 3.15% 210 5884 2.92%
15 19 557 4.20% 16 449 4.76% 3 89 4.52% 318 8904 4.41%
16 33 944 7.13% 28 799 8.48% 4 115 5.85% 593 16602 8.23%
17 18 511 3.86% 13 386 4.09% 2 75 3.81% 308 8615 4.27%
18 15 426 3.22% 10 299 3.17% 3 93 4.73% 272 7622 3.78%
19 30 842 6.36% 24 678 7.19% 4 124 6.30% 444 12437 6.17%
20 23 661 4.99% 17 495 5.25% 3 106 5.39% 336 9396 4.66%
21 25 701 5.29% 16 452 4.79% 2 78 3.97% 310 8672 4.30%
22 21 613 4.63% 13 377 4.00% 2 77 3.91% 264 7387 3.66%
23 11 326 2.46% 5 151 1.60% 2 57 2.90% 135 3782 1.88%

Naj 10 z 165 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 938 7.08% 2693 1.34% /
2 838 6.33% 9560 4.74% /WebResource.axd
3 770 5.81% 177 0.09% /robots.txt
4 451 3.40% 1923 0.95% /pages/default.aspx
5 393 2.97% 20285 10.06% /Pages/B2CList.aspx
6 370 2.79% 1714 0.85% /App_Themes/default/default.css
7 363 2.74% 285 0.14% /App_Themes/default/AjaxControlToolkit.css
8 362 2.73% 162 0.08% /App_Themes/default/Grid.css
9 361 2.72% 226 0.11% /App_Themes/default/TabPage.css
10 293 2.21% 5143 2.55% /stuhary/

Naj 10 z 165 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 156 1.18% 20741 10.28% /Attachments/Banners/textil
2 393 2.97% 20285 10.06% /Pages/B2CList.aspx
3 253 1.91% 17323 8.59% /pages/Default.aspx
4 271 2.05% 15451 7.66% /Pages/CompanyList.aspx
5 171 1.29% 9905 4.91% /pages/CompanyList.aspx
6 838 6.33% 9560 4.74% /WebResource.axd
7 119 0.90% 6587 3.27% /Pages/CompanyDetail.aspx
8 78 0.59% 5211 2.58% /pages/CompanyTopList.aspx
9 293 2.21% 5143 2.55% /stuhary/
10 80 0.60% 4492 2.23% /Pages/CompanyTopList.aspx

Naj 10 z 14 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 938 7.08% 640 76.92% /
2 293 2.21% 120 14.42% /stuhary/
3 156 1.18% 24 2.88% /Attachments/Banners/textil
4 21 0.16% 17 2.04% /stuhary/images/stories/mapa_detail
5 10 0.08% 11 1.32% /pages/default.aspx/
6 14 0.11% 8 0.96% /praktikmoda/
7 2 0.02% 2 0.24% /google1f2e25142cff6a3a.html
8 2 0.02% 2 0.24% /kayman/index2.htm
9 2 0.02% 2 0.24% /kayman/photo.htm
10 2 0.02% 2 0.24% /wsc

Naj 10 z 14 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 938 7.08% 512 59.26% /
2 293 2.21% 172 19.91% /stuhary/
3 156 1.18% 146 16.90% /Attachments/Banners/textil
4 10 0.08% 11 1.27% /pages/default.aspx/
5 14 0.11% 9 1.04% /praktikmoda/
6 21 0.16% 3 0.35% /stuhary/images/stories/mapa_detail
7 2 0.02% 2 0.23% /google1f2e25142cff6a3a.html
8 2 0.02% 2 0.23% /kayman/index2.htm
9 2 0.02% 2 0.23% /kayman/photo.htm
10 1 0.01% 1 0.12% /kayman/

Naj 10 z 673 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 2343 17.69% 775 8.22% 35751 17.73% 57 4.35% 67.195.112.250
2 784 5.92% 267 2.83% 198 0.10% 408 31.15% 65.36.241.77
3 549 4.14% 396 4.20% 19352 9.60% 7 0.53% 208.115.111.247
4 432 3.26% 246 2.61% 10428 5.17% 54 4.12% 66.249.72.36
5 413 3.12% 161 1.71% 802 0.40% 4 0.31% 65.36.241.76
6 314 2.37% 189 2.00% 3469 1.72% 18 1.37% 67.195.115.121
7 130 0.98% 102 1.08% 5888 2.92% 1 0.08% 38.99.98.62
8 130 0.98% 42 0.45% 1698 0.84% 2 0.15% 66.249.72.151
9 119 0.90% 116 1.23% 5678 2.82% 1 0.08% 38.111.147.84
10 117 0.88% 108 1.15% 2032 1.01% 1 0.08% 78.98.185.48

Naj 10 z 673 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 2343 17.69% 775 8.22% 35751 17.73% 57 4.35% 67.195.112.250
2 549 4.14% 396 4.20% 19352 9.60% 7 0.53% 208.115.111.247
3 432 3.26% 246 2.61% 10428 5.17% 54 4.12% 66.249.72.36
4 130 0.98% 102 1.08% 5888 2.92% 1 0.08% 38.99.98.62
5 119 0.90% 116 1.23% 5678 2.82% 1 0.08% 38.111.147.84
6 314 2.37% 189 2.00% 3469 1.72% 18 1.37% 67.195.115.121
7 77 0.58% 39 0.41% 2955 1.47% 5 0.38% 66.249.72.170
8 75 0.57% 60 0.64% 2729 1.35% 1 0.08% 95.103.141.118
9 91 0.69% 57 0.60% 2045 1.01% 4 0.31% 67.202.47.74
10 117 0.88% 108 1.15% 2032 1.01% 1 0.08% 78.98.185.48

Naj 1 z 1 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 13248 100.00% 9467 100.42% 201681 100.00% Nezistena/neznama


Generated by Webalizer Version 2.01