Usage Statistics for textil.sk

Obdobie štatistiky: Apríl 2011
Generované 01-May-2011 03:31 CEDT

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Apríl 2011
Celkom zásahov 22148
Celkom súborov 11980
celkom strán 4018
celkom návštev 1170
Celkom kBytov 154017
Celkom jedinečných miest 631
Celkom jedinečných URL-iek 618
Celkom jedinečných odkazovačov 1
. priem max
Zásahov za hodinu 30 1199
Zásahov za deň 738 4488
Súborov za deň 399 1621
Stránok za deň 133 661
Návštev za deň 39 71
kBytov za deň 5134 18736
Zásahy podľa kódu odpovede
Undefined response code 5
Code 200 - OK 11980
Code 206 - Partial Content 13
Code 301 - Moved Permanently 409
Code 302 - Found 138
Code 304 - Not Modified 7568
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1959
Code 502 - Bad Gateway 72

Denné využitie za Apríl 2011

Denné štatistiky za Apríl 2011
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 619 2.79% 422 3.52% 139 3.46% 27 2.31% 30 4.75% 2158 1.40%
2 215 0.97% 141 1.18% 62 1.54% 30 2.56% 39 6.18% 934 0.61%
3 237 1.07% 107 0.89% 45 1.12% 21 1.79% 36 5.71% 1086 0.71%
4 147 0.66% 72 0.60% 58 1.44% 39 3.33% 42 6.66% 1580 1.03%
5 4488 20.26% 1621 13.53% 661 16.45% 28 2.39% 41 6.50% 16667 10.82%
6 1987 8.97% 752 6.28% 341 8.49% 50 4.27% 49 7.77% 9740 6.32%
7 3853 17.40% 1099 9.17% 602 14.98% 58 4.96% 53 8.40% 18736 12.16%
8 1708 7.71% 1168 9.75% 255 6.35% 71 6.07% 58 9.19% 13879 9.01%
9 608 2.75% 469 3.91% 110 2.74% 56 4.79% 47 7.45% 5682 3.69%
10 391 1.77% 294 2.45% 70 1.74% 45 3.85% 43 6.81% 4125 2.68%
11 346 1.56% 261 2.18% 97 2.41% 39 3.33% 39 6.18% 2051 1.33%
12 239 1.08% 185 1.54% 70 1.74% 37 3.16% 55 8.72% 3007 1.95%
13 523 2.36% 362 3.02% 71 1.77% 32 2.74% 35 5.55% 5061 3.29%
14 418 1.89% 364 3.04% 85 2.12% 44 3.76% 47 7.45% 5756 3.74%
15 404 1.82% 322 2.69% 90 2.24% 34 2.91% 38 6.02% 4512 2.93%
16 279 1.26% 160 1.34% 98 2.44% 34 2.91% 36 5.71% 3461 2.25%
17 389 1.76% 316 2.64% 85 2.12% 53 4.53% 45 7.13% 3246 2.11%
18 497 2.24% 213 1.78% 125 3.11% 30 2.56% 37 5.86% 4072 2.64%
19 504 2.28% 441 3.68% 79 1.97% 42 3.59% 43 6.81% 4934 3.20%
20 302 1.36% 214 1.79% 78 1.94% 31 2.65% 30 4.75% 3206 2.08%
21 799 3.61% 657 5.48% 135 3.36% 42 3.59% 45 7.13% 6711 4.36%
22 356 1.61% 306 2.55% 129 3.21% 38 3.25% 42 6.66% 3825 2.48%
23 269 1.21% 196 1.64% 36 0.90% 30 2.56% 33 5.23% 1953 1.27%
24 221 1.00% 180 1.50% 80 1.99% 35 2.99% 33 5.23% 2685 1.74%
25 415 1.87% 366 3.06% 58 1.44% 37 3.16% 40 6.34% 5286 3.43%
26 279 1.26% 239 1.99% 45 1.12% 36 3.08% 31 4.91% 4418 2.87%
27 374 1.69% 341 2.85% 53 1.32% 36 3.08% 39 6.18% 4249 2.76%
28 652 2.94% 338 2.82% 119 2.96% 41 3.50% 42 6.66% 5608 3.64%
29 278 1.26% 236 1.97% 57 1.42% 34 2.91% 36 5.71% 3150 2.05%
30 351 1.58% 138 1.15% 85 2.12% 41 3.50% 45 7.13% 2238 1.45%

Hodinové využitie za Apríl 2011

Hodinové štatistiky za Apríl 2011
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 47 1420 6.41% 41 1242 10.37% 2 73 1.82% 286 8579 5.57%
1 12 372 1.68% 2 88 0.73% 3 90 2.24% 70 2091 1.36%
2 4 131 0.59% 2 65 0.54% 2 67 1.67% 34 1005 0.65%
3 5 176 0.79% 3 114 0.95% 1 59 1.47% 35 1049 0.68%
4 6 188 0.85% 3 115 0.96% 2 87 2.17% 52 1571 1.02%
5 3 99 0.45% 2 64 0.53% 1 53 1.32% 37 1115 0.72%
6 9 291 1.31% 4 144 1.20% 2 75 1.87% 75 2247 1.46%
7 25 762 3.44% 13 396 3.31% 6 203 5.05% 177 5307 3.45%
8 22 679 3.07% 19 585 4.88% 3 105 2.61% 205 6153 4.00%
9 24 727 3.28% 13 415 3.46% 5 150 3.73% 203 6087 3.95%
10 28 852 3.85% 16 480 4.01% 5 152 3.78% 245 7338 4.76%
11 22 687 3.10% 14 430 3.59% 3 100 2.49% 181 5433 3.53%
12 35 1072 4.84% 19 588 4.91% 6 203 5.05% 258 7747 5.03%
13 25 778 3.51% 16 484 4.04% 5 156 3.88% 147 4412 2.86%
14 31 932 4.21% 15 478 3.99% 4 137 3.41% 224 6727 4.37%
15 32 966 4.36% 20 629 5.25% 7 232 5.77% 287 8612 5.59%
16 30 914 4.13% 19 583 4.87% 4 148 3.68% 317 9501 6.17%
17 37 1115 5.03% 22 662 5.53% 8 269 6.69% 227 6822 4.43%
18 19 597 2.70% 15 460 3.84% 5 159 3.96% 225 6754 4.39%
19 69 2094 9.45% 24 730 6.09% 10 326 8.11% 399 11971 7.77%
20 60 1820 8.22% 32 964 8.05% 10 319 7.94% 395 11844 7.69%
21 81 2457 11.09% 30 921 7.69% 11 338 8.41% 438 13131 8.53%
22 66 1993 9.00% 29 892 7.45% 10 326 8.11% 448 13437 8.72%
23 34 1026 4.63% 15 451 3.76% 6 191 4.75% 169 5081 3.30%

Naj 10 z 618 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 1688 7.62% 25893 16.81% /
2 773 3.49% 18264 11.86% /administrator/
3 610 2.75% 253 0.16% /robots.txt
4 371 1.68% 12511 8.12% /media/system/js/mootools.js
5 367 1.66% 1156 0.75% /templates/new_business/js/ja.script.js
6 356 1.61% 454 0.29% /templates/new_business/css/addons.css
7 355 1.60% 520 0.34% /templates/new_business/css/layout.css
8 355 1.60% 10221 6.64% /templates/new_business/css/template.css
9 354 1.60% 1255 0.81% /templates/new_business/css/typo.css
10 353 1.59% 363 0.24% /media/system/js/caption.js

Naj 10 z 618 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 1688 7.62% 25893 16.81% /
2 773 3.49% 18264 11.86% /administrator/
3 371 1.68% 12511 8.12% /media/system/js/mootools.js
4 355 1.60% 10221 6.64% /templates/new_business/css/template.css
5 267 1.21% 5067 3.29% /stuhary/
6 18 0.08% 2999 1.95% /stuhary/images/stories/mapa_detail
7 346 1.56% 2271 1.47% /templates/new_business/js/ja.ddmod.js
8 10 0.05% 1796 1.17% /media/system/js/mootools-uncompressed.js
9 31 0.14% 1493 0.97% /stuhary/images/banners/baner_vyroba_gum1.swf
10 11 0.05% 1464 0.95% /Attachments/CompanyAttachments/493921239047.doc

Naj 9 z 9 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1688 7.62% 804 83.66% /
2 267 1.21% 112 11.65% /stuhary/
3 18 0.08% 18 1.87% /stuhary/images/stories/mapa_detail
4 773 3.49% 12 1.25% /administrator/
5 153 0.69% 10 1.04% /installation/
6 3 0.01% 2 0.21% /google1f2e25142cff6a3a.html
7 1 0.00% 1 0.10% /Attachments/Banners/textil
8 1 0.00% 1 0.10% /Attachments/CompanyAttachments/B2C.html
9 1 0.00% 1 0.10% /stuhary/images/stories/janika

Naj 10 z 10 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1688 7.62% 761 76.02% /
2 267 1.21% 170 16.98% /stuhary/
3 153 0.69% 52 5.19% /installation/
4 773 3.49% 7 0.70% /administrator/
5 18 0.08% 4 0.40% /stuhary/images/stories/mapa_detail
6 3 0.01% 2 0.20% /google1f2e25142cff6a3a.html
7 15 0.07% 2 0.20% /modules/mod_contactbohemia/tmpl/contact.php
8 1 0.00% 1 0.10% /Attachments/Banners/textil
9 1 0.00% 1 0.10% /Attachments/CompanyAttachments/B2C.html
10 1 0.00% 1 0.10% /stuhary/images/stories/janika

Naj 10 z 631 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 4130 18.65% 1256 10.48% 14464 9.39% 3 0.26% 78.98.138.58
2 2789 12.59% 451 3.76% 9496 6.17% 10 0.85% 95.102.27.75
3 2152 9.72% 546 4.56% 7346 4.77% 10 0.85% 213.160.177.206
4 1210 5.46% 1162 9.70% 7523 4.88% 12 1.03% 95.82.174.29
5 1022 4.61% 552 4.61% 6042 3.92% 9 0.77% 195.168.34.170
6 455 2.05% 336 2.80% 2350 1.53% 4 0.34% 78.98.136.161
7 429 1.94% 5 0.04% 951 0.62% 2 0.17% 38.111.147.84
8 311 1.40% 281 2.35% 1269 0.82% 2 0.17% 212.5.206.185
9 294 1.33% 137 1.14% 2872 1.86% 74 6.32% 67.195.112.111
10 245 1.11% 245 2.05% 2142 1.39% 3 0.26% 213.160.172.176

Naj 10 z 631 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 4130 18.65% 1256 10.48% 14464 9.39% 3 0.26% 78.98.138.58
2 2789 12.59% 451 3.76% 9496 6.17% 10 0.85% 95.102.27.75
3 1210 5.46% 1162 9.70% 7523 4.88% 12 1.03% 95.82.174.29
4 2152 9.72% 546 4.56% 7346 4.77% 10 0.85% 213.160.177.206
5 1022 4.61% 552 4.61% 6042 3.92% 9 0.77% 195.168.34.170
6 294 1.33% 137 1.14% 2872 1.86% 74 6.32% 67.195.112.111
7 455 2.05% 336 2.80% 2350 1.53% 4 0.34% 78.98.136.161
8 245 1.11% 245 2.05% 2142 1.39% 3 0.26% 213.160.172.176
9 311 1.40% 281 2.35% 1269 0.82% 2 0.17% 212.5.206.185
10 77 0.35% 60 0.50% 1238 0.80% 1 0.09% 95.102.167.15

Naj 1 z 1 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 2 0.01% 1814

Naj 1 z 1 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 22148 100.00% 11993 100.11% 154017 100.00% Nezistena/neznama


Generated by Webalizer Version 2.01