Usage Statistics for textil.sk

Obdobie štatistiky: Jún 2011
Generované 01-Jul-2011 03:30 CEDT

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Jún 2011
Celkom zásahov 10639
Celkom súborov 9200
celkom strán 2654
celkom návštev 1354
Celkom kBytov 122224
Celkom jedinečných miest 541
Celkom jedinečných URL-iek 390
. priem max
Zásahov za hodinu 14 494
Zásahov za deň 354 911
Súborov za deň 306 732
Stránok za deň 88 174
Návštev za deň 45 64
kBytov za deň 4074 7796
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 9200
Code 206 - Partial Content 15
Code 301 - Moved Permanently 110
Code 304 - Not Modified 243
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1067
Code 502 - Bad Gateway 3

Denné využitie za Jún 2011

Denné štatistiky za Jún 2011
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 312 2.93% 276 3.00% 66 2.49% 45 3.32% 40 7.39% 3062 2.50%
2 274 2.58% 249 2.71% 68 2.56% 41 3.03% 36 6.65% 3487 2.85%
3 243 2.28% 203 2.21% 52 1.96% 38 2.81% 47 8.69% 2785 2.28%
4 232 2.18% 202 2.20% 66 2.49% 34 2.51% 38 7.02% 3409 2.79%
5 381 3.58% 345 3.75% 54 2.03% 33 2.44% 40 7.39% 3702 3.03%
6 310 2.91% 254 2.76% 58 2.19% 34 2.51% 38 7.02% 3751 3.07%
7 443 4.16% 411 4.47% 80 3.01% 51 3.77% 50 9.24% 5350 4.38%
8 382 3.59% 332 3.61% 66 2.49% 40 2.95% 36 6.65% 5239 4.29%
9 463 4.35% 431 4.68% 88 3.32% 50 3.69% 44 8.13% 5319 4.35%
10 330 3.10% 279 3.03% 135 5.09% 47 3.47% 40 7.39% 3580 2.93%
11 282 2.65% 255 2.77% 73 2.75% 50 3.69% 38 7.02% 2789 2.28%
12 362 3.40% 325 3.53% 128 4.82% 61 4.51% 62 11.46% 4973 4.07%
13 269 2.53% 234 2.54% 45 1.70% 29 2.14% 39 7.21% 2759 2.26%
14 911 8.56% 732 7.96% 174 6.56% 50 3.69% 45 8.32% 7796 6.38%
15 427 4.01% 386 4.20% 70 2.64% 41 3.03% 44 8.13% 4987 4.08%
16 262 2.46% 215 2.34% 80 3.01% 40 2.95% 34 6.28% 3625 2.97%
17 278 2.61% 243 2.64% 63 2.37% 39 2.88% 31 5.73% 2244 1.84%
18 273 2.57% 243 2.64% 76 2.86% 46 3.40% 40 7.39% 3584 2.93%
19 292 2.74% 254 2.76% 77 2.90% 50 3.69% 37 6.84% 2342 1.92%
20 347 3.26% 308 3.35% 111 4.18% 47 3.47% 40 7.39% 5751 4.71%
21 369 3.47% 338 3.67% 84 3.17% 50 3.69% 34 6.28% 3689 3.02%
22 313 2.94% 236 2.57% 100 3.77% 33 2.44% 37 6.84% 4463 3.65%
23 522 4.91% 467 5.08% 154 5.80% 64 4.73% 43 7.95% 6680 5.47%
24 283 2.66% 221 2.40% 55 2.07% 38 2.81% 34 6.28% 2783 2.28%
25 432 4.06% 337 3.66% 132 4.97% 56 4.14% 38 7.02% 3813 3.12%
26 275 2.58% 203 2.21% 81 3.05% 47 3.47% 37 6.84% 2992 2.45%
27 487 4.58% 451 4.90% 121 4.56% 55 4.06% 38 7.02% 5512 4.51%
28 297 2.79% 251 2.73% 130 4.90% 56 4.14% 31 5.73% 4795 3.92%
29 312 2.93% 281 3.05% 62 2.34% 38 2.81% 36 6.65% 3117 2.55%
30 276 2.59% 238 2.59% 105 3.96% 54 3.99% 45 8.32% 3843 3.14%

Hodinové využitie za Jún 2011

Hodinové štatistiky za Jún 2011
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 61 1854 17.43% 58 1765 19.18% 4 122 4.60% 435 13059 10.68%
1 8 248 2.33% 6 185 2.01% 3 105 3.96% 80 2407 1.97%
2 4 141 1.33% 2 88 0.96% 2 87 3.28% 42 1268 1.04%
3 5 163 1.53% 4 131 1.42% 2 63 2.37% 49 1462 1.20%
4 6 180 1.69% 4 142 1.54% 2 89 3.35% 62 1856 1.52%
5 6 181 1.70% 3 101 1.10% 4 129 4.86% 52 1565 1.28%
6 8 262 2.46% 6 202 2.20% 3 109 4.11% 86 2581 2.11%
7 7 227 2.13% 6 188 2.04% 2 80 3.01% 104 3124 2.56%
8 9 288 2.71% 8 249 2.71% 2 74 2.79% 115 3457 2.83%
9 17 521 4.90% 16 480 5.22% 3 95 3.58% 282 8471 6.93%
10 11 340 3.20% 9 297 3.23% 4 130 4.90% 179 5362 4.39%
11 15 466 4.38% 12 389 4.23% 3 118 4.45% 188 5638 4.61%
12 18 545 5.12% 16 489 5.32% 2 89 3.35% 256 7675 6.28%
13 17 525 4.93% 16 481 5.23% 3 102 3.84% 254 7607 6.22%
14 16 490 4.61% 14 436 4.74% 3 92 3.47% 233 6986 5.72%
15 15 477 4.48% 12 389 4.23% 5 164 6.18% 236 7077 5.79%
16 12 364 3.42% 9 299 3.25% 4 125 4.71% 147 4397 3.60%
17 14 438 4.12% 13 397 4.32% 2 85 3.20% 169 5069 4.15%
18 18 557 5.24% 16 494 5.37% 6 185 6.97% 250 7488 6.13%
19 31 934 8.78% 24 734 7.98% 6 180 6.78% 266 7978 6.53%
20 15 465 4.37% 13 402 4.37% 3 107 4.03% 183 5485 4.49%
21 11 340 3.20% 9 295 3.21% 3 115 4.33% 149 4459 3.65%
22 11 349 3.28% 10 313 3.40% 3 101 3.81% 131 3916 3.20%
23 9 284 2.67% 8 254 2.76% 3 108 4.07% 128 3834 3.14%

Naj 10 z 390 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 1689 15.88% 22159 18.13% /
2 559 5.25% 270 0.22% /robots.txt
3 533 5.01% 7899 6.46% /stuhary/
4 153 1.44% 297 0.24% /media/system/js/caption.js
5 150 1.41% 1010 0.83% /templates/new_business/js/ja.script.js
6 143 1.34% 9967 8.15% /media/system/js/mootools.js
7 140 1.32% 216 0.18% /templates/system/css/system.css
8 139 1.31% 434 0.36% /templates/new_business/css/layout.css
9 139 1.31% 9299 7.61% /templates/new_business/css/template.css
10 139 1.31% 344 0.28% /templates/system/css/general.css

Naj 10 z 390 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 1689 15.88% 22159 18.13% /
2 143 1.34% 9967 8.15% /media/system/js/mootools.js
3 139 1.31% 9299 7.61% /templates/new_business/css/template.css
4 533 5.01% 7899 6.46% /stuhary/
5 21 0.20% 3265 2.67% /stuhary/images/stories/mapa_detail
6 14 0.13% 2514 2.06% /media/system/js/mootools-uncompressed.js
7 134 1.26% 2031 1.66% /templates/new_business/js/ja.ddmod.js
8 41 0.39% 1840 1.51% /stuhary/images/banners/baner_vyroba_gum1.swf
9 8 0.08% 1462 1.20% /Attachments/CompanyAttachments/493921239047.doc
10 129 1.21% 1109 0.91% /modules/mod_lofarticlesslideshow/assets/mod_lofarticlesslideshow_jl15x.js

Naj 9 z 9 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1689 15.88% 912 80.42% /
2 533 5.01% 187 16.49% /stuhary/
3 1 0.01% 13 1.15% /pages/default.aspx/
4 21 0.20% 10 0.88% /stuhary/images/stories/mapa_detail
5 27 0.25% 7 0.62% /administrator/
6 2 0.02% 2 0.18% /google1f2e25142cff6a3a.html
7 1 0.01% 1 0.09% /Attachments/Banners/plamienok
8 1 0.01% 1 0.09% /Attachments/CompanyAttachments/B2C.html
9 1 0.01% 1 0.09% /stuhary/index2.php

Naj 10 z 10 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1689 15.88% 910 76.15% /
2 533 5.01% 254 21.26% /stuhary/
3 1 0.01% 11 0.92% /pages/default.aspx/
4 27 0.25% 9 0.75% /administrator/
5 21 0.20% 5 0.42% /stuhary/images/stories/mapa_detail
6 2 0.02% 2 0.17% /google1f2e25142cff6a3a.html
7 1 0.01% 1 0.08% /Attachments/Banners/plamienok
8 1 0.01% 1 0.08% /Attachments/CompanyAttachments/B2C.html
9 1 0.01% 1 0.08% /stuhary/index2.php
10 1 0.01% 1 0.08% /stuhary/suborynastiahnutie/

Naj 10 z 541 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1556 14.63% 1495 16.25% 9664 7.91% 15 1.11% 95.82.174.29
2 434 4.08% 283 3.08% 1264 1.03% 2 0.15% 85.248.19.167
3 308 2.90% 167 1.82% 2428 1.99% 98 7.24% 67.195.112.247
4 211 1.98% 83 0.90% 1233 1.01% 10 0.74% 208.115.111.247
5 150 1.41% 150 1.63% 2277 1.86% 5 0.37% 95.108.151.244
6 134 1.26% 130 1.41% 833 0.68% 67 4.95% 77.20.40.173
7 124 1.17% 0 0.00% 216 0.18% 63 4.65% 65.36.241.76
8 115 1.08% 111 1.21% 670 0.55% 1 0.07% 80.250.24.193
9 97 0.91% 97 1.05% 1326 1.08% 2 0.15% 87.197.43.129
10 92 0.86% 89 0.97% 642 0.53% 44 3.25% 77.21.146.165

Naj 10 z 541 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1556 14.63% 1495 16.25% 9664 7.91% 15 1.11% 95.82.174.29
2 308 2.90% 167 1.82% 2428 1.99% 98 7.24% 67.195.112.247
3 150 1.41% 150 1.63% 2277 1.86% 5 0.37% 95.108.151.244
4 90 0.85% 35 0.38% 1579 1.29% 14 1.03% 66.249.72.16
5 56 0.53% 52 0.57% 1482 1.21% 2 0.15% 217.12.49.50
6 97 0.91% 97 1.05% 1326 1.08% 2 0.15% 87.197.43.129
7 61 0.57% 58 0.63% 1275 1.04% 1 0.07% 195.80.191.190
8 434 4.08% 283 3.08% 1264 1.03% 2 0.15% 85.248.19.167
9 211 1.98% 83 0.90% 1233 1.01% 10 0.74% 208.115.111.247
10 63 0.59% 42 0.46% 1107 0.91% 3 0.22% 213.81.189.130

Naj 1 z 1 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 10639 100.00% 9215 100.16% 122224 100.00% Nezistena/neznama


Generated by Webalizer Version 2.01