Usage Statistics for textil.sk

Obdobie štatistiky: August 2011
Generované 01-Sep-2011 03:32 CEDT

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za August 2011
Celkom zásahov 9371
Celkom súborov 7782
celkom strán 2431
celkom návštev 1477
Celkom kBytov 100427
Celkom jedinečných miest 569
Celkom jedinečných URL-iek 198
. priem max
Zásahov za hodinu 12 216
Zásahov za deň 302 475
Súborov za deň 251 368
Stránok za deň 78 142
Návštev za deň 47 64
kBytov za deň 3240 5677
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 7782
Code 206 - Partial Content 13
Code 301 - Moved Permanently 114
Code 304 - Not Modified 411
Code 404 - Not Found 1050
Code 501 - Not Implemented 1

Denné využitie za August 2011

Denné štatistiky za August 2011
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 360 3.84% 306 3.93% 64 2.63% 43 2.91% 33 5.80% 4336 4.32%
2 250 2.67% 232 2.98% 94 3.87% 51 3.45% 38 6.68% 2849 2.84%
3 307 3.28% 225 2.89% 76 3.13% 43 2.91% 38 6.68% 4124 4.11%
4 216 2.30% 141 1.81% 93 3.83% 57 3.86% 40 7.03% 1841 1.83%
5 378 4.03% 278 3.57% 72 2.96% 49 3.32% 38 6.68% 2486 2.48%
6 249 2.66% 196 2.52% 142 5.84% 64 4.33% 39 6.85% 3026 3.01%
7 373 3.98% 342 4.39% 89 3.66% 50 3.39% 38 6.68% 3741 3.73%
8 475 5.07% 336 4.32% 120 4.94% 57 3.86% 53 9.31% 5302 5.28%
9 359 3.83% 315 4.05% 97 3.99% 47 3.18% 33 5.80% 3623 3.61%
10 170 1.81% 140 1.80% 74 3.04% 52 3.52% 32 5.62% 1794 1.79%
11 286 3.05% 260 3.34% 78 3.21% 45 3.05% 30 5.27% 2383 2.37%
12 204 2.18% 165 2.12% 73 3.00% 47 3.18% 57 10.02% 2782 2.77%
13 371 3.96% 318 4.09% 85 3.50% 53 3.59% 68 11.95% 3304 3.29%
14 250 2.67% 215 2.76% 78 3.21% 53 3.59% 35 6.15% 3565 3.55%
15 276 2.95% 225 2.89% 77 3.17% 49 3.32% 37 6.50% 2168 2.16%
16 197 2.10% 167 2.15% 52 2.14% 38 2.57% 55 9.67% 2100 2.09%
17 381 4.07% 307 3.95% 74 3.04% 44 2.98% 46 8.08% 3236 3.22%
18 363 3.87% 285 3.66% 88 3.62% 51 3.45% 39 6.85% 5372 5.35%
19 391 4.17% 290 3.73% 55 2.26% 40 2.71% 33 5.80% 3452 3.44%
20 229 2.44% 165 2.12% 71 2.92% 47 3.18% 65 11.42% 2004 2.00%
21 418 4.46% 345 4.43% 92 3.78% 44 2.98% 35 6.15% 4096 4.08%
22 319 3.40% 290 3.73% 88 3.62% 61 4.13% 55 9.67% 3748 3.73%
23 326 3.48% 297 3.82% 64 2.63% 41 2.78% 33 5.80% 3542 3.53%
24 260 2.77% 208 2.67% 82 3.37% 50 3.39% 34 5.98% 3446 3.43%
25 299 3.19% 273 3.51% 66 2.71% 48 3.25% 58 10.19% 2554 2.54%
26 293 3.13% 263 3.38% 61 2.51% 41 2.78% 34 5.98% 4081 4.06%
27 298 3.18% 270 3.47% 84 3.46% 45 3.05% 31 5.45% 2947 2.93%
28 167 1.78% 141 1.81% 46 1.89% 32 2.17% 31 5.45% 1936 1.93%
29 344 3.67% 281 3.61% 60 2.47% 36 2.44% 32 5.62% 3466 3.45%
30 155 1.65% 138 1.77% 60 2.47% 47 3.18% 36 6.33% 1445 1.44%
31 407 4.34% 368 4.73% 76 3.13% 52 3.52% 42 7.38% 5677 5.65%

Hodinové využitie za August 2011

Hodinové štatistiky za August 2011
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 64 2006 21.41% 61 1892 24.31% 3 97 3.99% 414 12837 12.78%
1 10 321 3.43% 8 253 3.25% 3 115 4.73% 106 3290 3.28%
2 4 142 1.52% 2 80 1.03% 2 84 3.46% 24 755 0.75%
3 5 166 1.77% 3 113 1.45% 2 64 2.63% 51 1577 1.57%
4 5 170 1.81% 3 117 1.50% 2 89 3.66% 36 1125 1.12%
5 6 200 2.13% 4 130 1.67% 2 90 3.70% 54 1669 1.66%
6 8 259 2.76% 6 200 2.57% 3 100 4.11% 89 2772 2.76%
7 6 204 2.18% 4 151 1.94% 3 98 4.03% 74 2304 2.29%
8 7 234 2.50% 5 180 2.31% 2 90 3.70% 131 4072 4.05%
9 13 403 4.30% 11 364 4.68% 3 99 4.07% 194 6005 5.98%
10 11 369 3.94% 9 279 3.59% 2 91 3.74% 144 4463 4.44%
11 13 422 4.50% 11 365 4.69% 3 101 4.15% 177 5476 5.45%
12 19 594 6.34% 15 483 6.21% 4 143 5.88% 231 7158 7.13%
13 9 289 3.08% 7 240 3.08% 2 85 3.50% 117 3615 3.60%
14 17 548 5.85% 12 384 4.93% 3 119 4.90% 191 5926 5.90%
15 11 347 3.70% 9 288 3.70% 3 106 4.36% 138 4280 4.26%
16 15 475 5.07% 13 416 5.35% 3 94 3.87% 210 6503 6.47%
17 12 378 4.03% 10 317 4.07% 3 111 4.57% 148 4586 4.57%
18 12 375 4.00% 10 321 4.12% 3 121 4.98% 154 4759 4.74%
19 9 291 3.11% 7 234 3.01% 3 94 3.87% 112 3479 3.46%
20 12 373 3.98% 11 341 4.38% 3 113 4.65% 158 4912 4.89%
21 8 271 2.89% 6 212 2.72% 2 84 3.46% 107 3328 3.31%
22 9 295 3.15% 7 243 3.12% 3 113 4.65% 98 3049 3.04%
23 7 239 2.55% 5 179 2.30% 4 130 5.35% 80 2486 2.48%

Naj 10 z 198 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 1444 15.41% 17689 17.61% /
2 670 7.15% 9317 9.28% /stuhary/
3 534 5.70% 136 0.14% /robots.txt
4 154 1.64% 312 0.31% /templates/system/css/general.css
5 153 1.63% 327 0.33% /templates/new_business/css/addons.css
6 153 1.63% 42 0.04% /templates/new_business/css/colors/default.css
7 153 1.63% 385 0.38% /templates/new_business/css/layout.css
8 153 1.63% 618 0.62% /templates/new_business/css/menu/moo.css
9 153 1.63% 8674 8.64% /templates/new_business/css/template.css
10 153 1.63% 195 0.19% /templates/system/css/system.css

Naj 10 z 198 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 1444 15.41% 17689 17.61% /
2 670 7.15% 9317 9.28% /stuhary/
3 153 1.63% 8674 8.64% /templates/new_business/css/template.css
4 88 0.94% 6417 6.39% /media/system/js/mootools.js
5 15 0.16% 2694 2.68% /media/system/js/mootools-uncompressed.js
6 42 0.45% 1815 1.81% /stuhary/images/banners/baner_vyroba_gum1.swf
7 12 0.13% 1613 1.61% /stuhary/images/stories/mapa_detail
8 81 0.86% 1254 1.25% /templates/new_business/js/ja.ddmod.js
9 7 0.07% 1253 1.25% /Attachments/CompanyAttachments/493921239047.doc
10 4 0.04% 1106 1.10% /Attachments/Banners/cenabaner.swf

Naj 6 z 6 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1444 15.41% 943 76.11% /
2 670 7.15% 282 22.76% /stuhary/
3 12 0.13% 6 0.48% /stuhary/images/stories/mapa_detail
4 3 0.03% 3 0.24% /Attachments/Banners/plamienok
5 8 0.09% 3 0.24% /administrator/
6 2 0.02% 2 0.16% /google1f2e25142cff6a3a.html

Naj 8 z 8 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1444 15.41% 933 72.33% /
2 670 7.15% 342 26.51% /stuhary/
3 4 0.04% 4 0.31% /templates/new_business/
4 8 0.09% 3 0.23% /administrator/
5 12 0.13% 3 0.23% /stuhary/images/stories/mapa_detail
6 3 0.03% 2 0.16% /Attachments/Banners/plamienok
7 2 0.02% 2 0.16% /google1f2e25142cff6a3a.html
8 2 0.02% 1 0.08% /stuhary/suborynastiahnutie/

Naj 10 z 569 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1796 19.17% 1719 22.09% 11042 11.00% 17 1.15% 95.82.174.29
2 825 8.80% 456 5.86% 5433 5.41% 93 6.30% 67.195.112.247
3 469 5.00% 113 1.45% 1623 1.62% 10 0.68% 208.115.111.247
4 221 2.36% 217 2.79% 1616 1.61% 106 7.18% 77.20.40.169
5 175 1.87% 169 2.17% 1367 1.36% 88 5.96% 139.18.2.17
6 174 1.86% 165 2.12% 1224 1.22% 87 5.89% 77.20.40.173
7 172 1.84% 66 0.85% 1254 1.25% 1 0.07% 195.98.27.153
8 157 1.68% 111 1.43% 1150 1.14% 19 1.29% 67.195.111.243
9 126 1.34% 83 1.07% 987 0.98% 69 4.67% 95.108.217.252
10 102 1.09% 102 1.31% 751 0.75% 55 3.72% 139.18.2.209

Naj 10 z 569 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1796 19.17% 1719 22.09% 11042 11.00% 17 1.15% 95.82.174.29
2 825 8.80% 456 5.86% 5433 5.41% 93 6.30% 67.195.112.247
3 44 0.47% 39 0.50% 2096 2.09% 9 0.61% 66.249.72.153
4 469 5.00% 113 1.45% 1623 1.62% 10 0.68% 208.115.111.247
5 221 2.36% 217 2.79% 1616 1.61% 106 7.18% 77.20.40.169
6 71 0.76% 68 0.87% 1540 1.53% 2 0.14% 89.173.158.212
7 175 1.87% 169 2.17% 1367 1.36% 88 5.96% 139.18.2.17
8 172 1.84% 66 0.85% 1254 1.25% 1 0.07% 195.98.27.153
9 174 1.86% 165 2.12% 1224 1.22% 87 5.89% 77.20.40.173
10 157 1.68% 111 1.43% 1150 1.14% 19 1.29% 67.195.111.243

Naj 1 z 1 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 9371 100.00% 7795 100.17% 100427 100.00% Nezistena/neznama


Generated by Webalizer Version 2.01