Usage Statistics for textil.sk

Obdobie štatistiky: September 2011
Generované 01-Oct-2011 03:38 CEDT

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za September 2011
Celkom zásahov 8236
Celkom súborov 7074
celkom strán 2581
celkom návštev 1308
Celkom kBytov 99262
Celkom jedinečných miest 503
Celkom jedinečných URL-iek 196
. priem max
Zásahov za hodinu 11 154
Zásahov za deň 274 442
Súborov za deň 235 382
Stránok za deň 86 147
Návštev za deň 43 58
kBytov za deň 3309 5224
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 7074
Code 206 - Partial Content 21
Code 301 - Moved Permanently 139
Code 304 - Not Modified 307
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 690
Code 502 - Bad Gateway 3

Denné využitie za September 2011

Denné štatistiky za September 2011
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 188 2.28% 157 2.22% 89 3.45% 39 2.98% 36 7.16% 2831 2.85%
2 295 3.58% 264 3.73% 98 3.80% 51 3.90% 40 7.95% 4830 4.87%
3 207 2.51% 151 2.13% 95 3.68% 57 4.36% 69 13.72% 2098 2.11%
4 241 2.93% 199 2.81% 91 3.53% 48 3.67% 36 7.16% 2952 2.97%
5 213 2.59% 163 2.30% 93 3.60% 46 3.52% 41 8.15% 2511 2.53%
6 306 3.72% 282 3.99% 49 1.90% 34 2.60% 31 6.16% 4589 4.62%
7 239 2.90% 189 2.67% 147 5.70% 41 3.13% 33 6.56% 2874 2.90%
8 441 5.35% 370 5.23% 86 3.33% 46 3.52% 42 8.35% 5224 5.26%
9 330 4.01% 283 4.00% 122 4.73% 43 3.29% 49 9.74% 4942 4.98%
10 340 4.13% 316 4.47% 70 2.71% 46 3.52% 39 7.75% 3368 3.39%
11 189 2.29% 162 2.29% 67 2.60% 44 3.36% 50 9.94% 2394 2.41%
12 401 4.87% 341 4.82% 105 4.07% 51 3.90% 38 7.55% 3561 3.59%
13 311 3.78% 264 3.73% 118 4.57% 51 3.90% 41 8.15% 4570 4.60%
14 340 4.13% 301 4.26% 83 3.22% 45 3.44% 37 7.36% 3530 3.56%
15 132 1.60% 109 1.54% 62 2.40% 32 2.45% 26 5.17% 1475 1.49%
16 267 3.24% 244 3.45% 64 2.48% 46 3.52% 33 6.56% 2661 2.68%
17 277 3.36% 236 3.34% 72 2.79% 31 2.37% 26 5.17% 4090 4.12%
18 346 4.20% 304 4.30% 116 4.49% 47 3.59% 36 7.16% 4097 4.13%
19 195 2.37% 155 2.19% 100 3.87% 38 2.91% 31 6.16% 2810 2.83%
20 442 5.37% 369 5.22% 96 3.72% 46 3.52% 36 7.16% 4596 4.63%
21 359 4.36% 331 4.68% 67 2.60% 47 3.59% 56 11.13% 5137 5.18%
22 236 2.87% 196 2.77% 67 2.60% 43 3.29% 35 6.96% 1563 1.57%
23 212 2.57% 187 2.64% 108 4.18% 58 4.43% 36 7.16% 3057 3.08%
24 255 3.10% 227 3.21% 60 2.32% 41 3.13% 37 7.36% 2051 2.07%
25 152 1.85% 128 1.81% 89 3.45% 50 3.82% 33 6.56% 1668 1.68%
26 440 5.34% 382 5.40% 99 3.84% 46 3.52% 40 7.95% 4835 4.87%
27 174 2.11% 141 1.99% 100 3.87% 50 3.82% 33 6.56% 2077 2.09%
28 326 3.96% 301 4.26% 76 2.94% 41 3.13% 31 6.16% 3166 3.19%
29 198 2.40% 168 2.37% 50 1.94% 21 1.61% 22 4.37% 3039 3.06%
30 184 2.23% 154 2.18% 42 1.63% 31 2.37% 49 9.74% 2665 2.68%

Hodinové využitie za September 2011

Hodinové štatistiky za September 2011
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 48 1456 17.68% 45 1357 19.18% 2 86 3.33% 308 9237 9.31%
1 10 306 3.72% 8 266 3.76% 3 97 3.76% 95 2853 2.87%
2 6 200 2.43% 4 124 1.75% 3 109 4.22% 49 1476 1.49%
3 8 245 2.97% 6 184 2.60% 4 143 5.54% 101 3037 3.06%
4 10 315 3.82% 7 229 3.24% 6 192 7.44% 123 3680 3.71%
5 5 169 2.05% 4 148 2.09% 3 111 4.30% 75 2250 2.27%
6 3 107 1.30% 3 91 1.29% 2 61 2.36% 30 906 0.91%
7 9 281 3.41% 7 238 3.36% 3 106 4.11% 125 3754 3.78%
8 11 339 4.12% 9 297 4.20% 4 132 5.11% 174 5208 5.25%
9 13 396 4.81% 11 331 4.68% 4 125 4.84% 200 5987 6.03%
10 11 339 4.12% 9 290 4.10% 3 115 4.46% 170 5097 5.13%
11 14 421 5.11% 11 337 4.76% 5 157 6.08% 196 5888 5.93%
12 13 396 4.81% 11 348 4.92% 2 86 3.33% 197 5912 5.96%
13 11 333 4.04% 9 271 3.83% 2 86 3.33% 135 4053 4.08%
14 10 323 3.92% 8 267 3.77% 3 100 3.87% 166 4972 5.01%
15 6 201 2.44% 5 164 2.32% 2 69 2.67% 81 2433 2.45%
16 9 286 3.47% 8 242 3.42% 2 79 3.06% 137 4105 4.14%
17 13 404 4.91% 12 369 5.22% 3 99 3.84% 183 5493 5.53%
18 8 245 2.97% 7 222 3.14% 3 95 3.68% 101 3044 3.07%
19 6 209 2.54% 6 186 2.63% 3 92 3.56% 87 2608 2.63%
20 15 471 5.72% 14 427 6.04% 3 118 4.57% 214 6420 6.47%
21 10 319 3.87% 9 282 3.99% 3 93 3.60% 143 4282 4.31%
22 7 226 2.74% 6 192 2.71% 2 83 3.22% 114 3434 3.46%
23 8 249 3.02% 7 212 3.00% 4 147 5.70% 104 3132 3.16%

Naj 10 z 196 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 1558 18.92% 18671 18.81% /
2 591 7.18% 9081 9.15% /stuhary/
3 457 5.55% 122 0.12% /robots.txt
4 128 1.55% 7033 7.09% /templates/new_business/css/template.css
5 126 1.53% 271 0.27% /templates/new_business/css/addons.css
6 125 1.52% 311 0.31% /templates/new_business/css/layout.css
7 125 1.52% 824 0.83% /templates/new_business/css/typo.css
8 125 1.52% 249 0.25% /templates/system/css/general.css
9 125 1.52% 159 0.16% /templates/system/css/system.css
10 123 1.49% 33 0.03% /templates/new_business/css/colors/default.css

Naj 10 z 196 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 1558 18.92% 18671 18.81% /
2 591 7.18% 9081 9.15% /stuhary/
3 128 1.55% 7033 7.09% /templates/new_business/css/template.css
4 93 1.13% 6576 6.63% /media/system/js/mootools.js
5 19 0.23% 3097 3.12% /stuhary/images/stories/mapa_detail
6 13 0.16% 2157 2.17% /media/system/js/mootools-uncompressed.js
7 44 0.53% 2040 2.06% /stuhary/images/banners/baner_vyroba_gum1.swf
8 101 1.23% 1064 1.07% /stuhary/templates/js_royale/css/template_css.css
9 57 0.69% 916 0.92% /stuhary/textil_maly.swf
10 59 0.72% 883 0.89% /templates/new_business/js/ja.ddmod.js

Naj 8 z 8 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1558 18.92% 842 77.89% /
2 591 7.18% 214 19.80% /stuhary/
3 19 0.23% 15 1.39% /stuhary/images/stories/mapa_detail
4 34 0.41% 3 0.28% /administrator/
5 4 0.05% 3 0.28% /templates/new_business/
6 2 0.02% 2 0.19% /google1f2e25142cff6a3a.html
7 1 0.01% 1 0.09% /Attachments/Banners/plamienok
8 1 0.01% 1 0.09% /Attachments/CompanyAttachments/B2C.html

Naj 9 z 9 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1558 18.92% 835 72.17% /
2 591 7.18% 304 26.27% /stuhary/
3 19 0.23% 6 0.52% /stuhary/images/stories/mapa_detail
4 34 0.41% 3 0.26% /administrator/
5 4 0.05% 3 0.26% /templates/new_business/
6 2 0.02% 2 0.17% /google1f2e25142cff6a3a.html
7 2 0.02% 2 0.17% /stuhary/suborynastiahnutie/
8 1 0.01% 1 0.09% /Attachments/CompanyAttachments/B2C.html
9 1 0.01% 1 0.09% /stuhary/index2.php

Naj 10 z 503 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1486 18.04% 1417 20.03% 9580 9.65% 14 1.07% 95.82.174.29
2 689 8.37% 425 6.01% 5105 5.14% 76 5.81% 67.195.112.247
3 177 2.15% 100 1.41% 1033 1.04% 19 1.45% 67.195.111.243
4 157 1.91% 153 2.16% 1050 1.06% 81 6.19% 77.20.40.169
5 150 1.82% 133 1.88% 2291 2.31% 3 0.23% 94.228.85.170
6 117 1.42% 117 1.65% 835 0.84% 59 4.51% 77.20.40.173
7 98 1.19% 92 1.30% 1151 1.16% 11 0.84% 208.107.60.134
8 87 1.06% 75 1.06% 1612 1.62% 6 0.46% 193.164.131.77
9 87 1.06% 70 0.99% 2738 2.76% 29 2.22% 66.249.72.164
10 86 1.04% 81 1.15% 464 0.47% 50 3.82% 77.20.40.89

Naj 10 z 503 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1486 18.04% 1417 20.03% 9580 9.65% 14 1.07% 95.82.174.29
2 689 8.37% 425 6.01% 5105 5.14% 76 5.81% 67.195.112.247
3 87 1.06% 70 0.99% 2738 2.76% 29 2.22% 66.249.72.164
4 150 1.82% 133 1.88% 2291 2.31% 3 0.23% 94.228.85.170
5 87 1.06% 75 1.06% 1612 1.62% 6 0.46% 193.164.131.77
6 98 1.19% 92 1.30% 1151 1.16% 11 0.84% 208.107.60.134
7 67 0.81% 63 0.89% 1135 1.14% 1 0.08% 174.133.5.250
8 45 0.55% 43 0.61% 1127 1.14% 1 0.08% 85.237.224.55
9 58 0.70% 50 0.71% 1075 1.08% 4 0.31% 213.93.249.10
10 157 1.91% 153 2.16% 1050 1.06% 81 6.19% 77.20.40.169

Naj 1 z 1 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 8236 100.00% 7095 100.30% 99262 100.00% Nezistena/neznama


Generated by Webalizer Version 2.01