Usage Statistics for textil.sk

Obdobie štatistiky: December 2011
Generované 01-Jan-2012 04:00 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za December 2011
Celkom zásahov 9601
Celkom súborov 7417
celkom strán 3663
celkom návštev 1983
Celkom kBytov 97249
Celkom jedinečných miest 667
Celkom jedinečných URL-iek 215
. priem max
Zásahov za hodinu 12 205
Zásahov za deň 309 602
Súborov za deň 239 394
Stránok za deň 118 330
Návštev za deň 63 192
kBytov za deň 3137 4951
Zásahy podľa kódu odpovede
Undefined response code 1
Code 200 - OK 7417
Code 206 - Partial Content 8
Code 301 - Moved Permanently 120
Code 304 - Not Modified 30
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 2002
Code 500 - Internal Server Error 4
Code 502 - Bad Gateway 16

Denné využitie za December 2011

Denné štatistiky za December 2011
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 440 4.58% 351 4.73% 124 3.39% 40 2.02% 39 5.85% 4163 4.28%
2 319 3.32% 299 4.03% 109 2.98% 47 2.37% 54 8.10% 4419 4.54%
3 206 2.15% 189 2.55% 60 1.64% 39 1.97% 32 4.80% 2516 2.59%
4 240 2.50% 206 2.78% 112 3.06% 49 2.47% 44 6.60% 3135 3.22%
5 457 4.76% 362 4.88% 165 4.50% 97 4.89% 49 7.35% 4951 5.09%
6 337 3.51% 259 3.49% 122 3.33% 85 4.29% 50 7.50% 3414 3.51%
7 430 4.48% 330 4.45% 176 4.80% 122 6.15% 62 9.30% 3832 3.94%
8 431 4.49% 256 3.45% 245 6.69% 192 9.68% 91 13.64% 4869 5.01%
9 460 4.79% 265 3.57% 227 6.20% 187 9.43% 75 11.24% 3919 4.03%
10 390 4.06% 282 3.80% 182 4.97% 144 7.26% 73 10.94% 4030 4.14%
11 301 3.14% 241 3.25% 84 2.29% 72 3.63% 50 7.50% 2542 2.61%
12 182 1.90% 147 1.98% 80 2.18% 50 2.52% 42 6.30% 1821 1.87%
13 446 4.65% 394 5.31% 105 2.87% 75 3.78% 60 9.00% 4750 4.88%
14 436 4.54% 318 4.29% 171 4.67% 133 6.71% 67 10.04% 4486 4.61%
15 450 4.69% 317 4.27% 108 2.95% 66 3.33% 53 7.95% 3455 3.55%
16 137 1.43% 118 1.59% 76 2.07% 40 2.02% 39 5.85% 1806 1.86%
17 441 4.59% 372 5.02% 210 5.73% 40 2.02% 34 5.10% 4647 4.78%
18 221 2.30% 191 2.58% 68 1.86% 44 2.22% 36 5.40% 2277 2.34%
19 288 3.00% 273 3.68% 56 1.53% 49 2.47% 38 5.70% 2386 2.45%
20 261 2.72% 214 2.89% 73 1.99% 32 1.61% 29 4.35% 2885 2.97%
21 258 2.69% 161 2.17% 131 3.58% 41 2.07% 34 5.10% 2451 2.52%
22 168 1.75% 112 1.51% 104 2.84% 28 1.41% 28 4.20% 1720 1.77%
23 294 3.06% 272 3.67% 48 1.31% 37 1.87% 31 4.65% 2822 2.90%
24 160 1.67% 145 1.95% 63 1.72% 31 1.56% 22 3.30% 2291 2.36%
25 92 0.96% 80 1.08% 36 0.98% 30 1.51% 31 4.65% 853 0.88%
26 302 3.15% 232 3.13% 97 2.65% 31 1.56% 30 4.50% 2281 2.35%
27 161 1.68% 99 1.33% 99 2.70% 30 1.51% 27 4.05% 1533 1.58%
28 602 6.27% 291 3.92% 330 9.01% 32 1.61% 31 4.65% 3714 3.82%
29 239 2.49% 220 2.97% 64 1.75% 39 1.97% 34 5.10% 3830 3.94%
30 225 2.34% 207 2.79% 59 1.61% 31 1.56% 26 3.90% 2077 2.14%
31 227 2.36% 214 2.89% 79 2.16% 51 2.57% 55 8.25% 3374 3.47%

Hodinové využitie za December 2011

Hodinové štatistiky za December 2011
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 57 1772 18.46% 51 1610 21.71% 5 179 4.89% 345 10685 10.99%
1 6 215 2.24% 4 128 1.73% 5 169 4.61% 54 1685 1.73%
2 9 286 2.98% 5 169 2.28% 5 160 4.37% 72 2224 2.29%
3 10 327 3.41% 5 175 2.36% 8 250 6.83% 75 2326 2.39%
4 7 246 2.56% 5 167 2.25% 5 164 4.48% 73 2259 2.32%
5 7 227 2.36% 5 161 2.17% 5 175 4.78% 77 2391 2.46%
6 9 281 2.93% 5 165 2.22% 6 187 5.11% 64 1976 2.03%
7 9 282 2.94% 7 243 3.28% 3 101 2.76% 110 3421 3.52%
8 6 210 2.19% 5 163 2.20% 2 81 2.21% 77 2373 2.44%
9 11 348 3.62% 9 290 3.91% 3 122 3.33% 131 4059 4.17%
10 9 301 3.14% 7 247 3.33% 3 103 2.81% 121 3751 3.86%
11 9 301 3.14% 8 269 3.63% 3 94 2.57% 125 3884 3.99%
12 16 499 5.20% 14 451 6.08% 4 124 3.39% 239 7395 7.60%
13 12 391 4.07% 10 319 4.30% 4 149 4.07% 168 5208 5.36%
14 10 311 3.24% 8 266 3.59% 3 118 3.22% 131 4062 4.18%
15 9 303 3.16% 8 257 3.47% 3 114 3.11% 109 3389 3.49%
16 9 305 3.18% 8 255 3.44% 3 110 3.00% 136 4209 4.33%
17 15 472 4.92% 11 366 4.93% 5 159 4.34% 212 6579 6.76%
18 14 446 4.65% 12 387 5.22% 4 124 3.39% 185 5732 5.89%
19 16 514 5.35% 15 473 6.38% 3 99 2.70% 213 6604 6.79%
20 12 375 3.91% 7 228 3.07% 4 146 3.99% 106 3287 3.38%
21 18 566 5.90% 8 276 3.72% 11 356 9.72% 154 4774 4.91%
22 9 309 3.22% 5 175 2.36% 6 206 5.62% 83 2561 2.63%
23 10 314 3.27% 5 177 2.39% 5 173 4.72% 78 2413 2.48%

Naj 10 z 215 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 1417 14.76% 16500 16.97% /
2 559 5.82% 142 0.15% /robots.txt
3 504 5.25% 7187 7.39% /stuhary/
4 139 1.45% 950 0.98% /templates/new_business/js/ja.script.js
5 136 1.42% 272 0.28% /media/system/js/caption.js
6 124 1.29% 9043 9.30% /media/system/js/mootools.js
7 106 1.10% 7194 7.40% /templates/new_business/css/template.css
8 106 1.10% 166 0.17% /templates/system/css/system.css
9 105 1.09% 333 0.34% /templates/new_business/css/layout.css
10 105 1.09% 850 0.87% /templates/new_business/css/typo.css

Naj 10 z 215 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 1417 14.76% 16500 16.97% /
2 124 1.29% 9043 9.30% /media/system/js/mootools.js
3 106 1.10% 7194 7.40% /templates/new_business/css/template.css
4 504 5.25% 7187 7.39% /stuhary/
5 13 0.14% 2335 2.40% /media/system/js/mootools-uncompressed.js
6 13 0.14% 2134 2.19% /stuhary/images/stories/mapa_detail
7 39 0.41% 1739 1.79% /stuhary/images/banners/baner_vyroba_gum1.swf
8 97 1.01% 1501 1.54% /templates/new_business/js/ja.ddmod.js
9 139 1.45% 950 0.98% /templates/new_business/js/ja.script.js
10 105 1.09% 850 0.87% /templates/new_business/css/typo.css

Naj 9 z 9 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1417 14.76% 1015 70.93% /
2 504 5.25% 396 27.67% /stuhary/
3 13 0.14% 11 0.77% /stuhary/images/stories/mapa_detail
4 2 0.02% 2 0.14% /administrator/components/com_admin/admin.admin.html.php
5 2 0.02% 2 0.14% /google1f2e25142cff6a3a.html
6 2 0.02% 2 0.14% /stuhary/administrator/components/com_admin/admin.admin.html.php
7 2 0.02% 1 0.07% /administrator/
8 1 0.01% 1 0.07% /stuhary/administrator/
9 2 0.02% 1 0.07% /templates/new_business/

Naj 10 z 10 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1417 14.76% 1013 67.35% /
2 504 5.25% 478 31.78% /stuhary/
3 13 0.14% 3 0.20% /stuhary/images/stories/mapa_detail
4 2 0.02% 2 0.13% /google1f2e25142cff6a3a.html
5 2 0.02% 2 0.13% /stuhary/administrator/components/com_admin/admin.admin.html.php
6 2 0.02% 2 0.13% /templates/new_business/
7 1 0.01% 1 0.07% /Attachments/Banners/plamienok
8 2 0.02% 1 0.07% /administrator/
9 2 0.02% 1 0.07% /administrator/components/com_admin/admin.admin.html.php
10 1 0.01% 1 0.07% /stuhary/administrator/

Naj 10 z 667 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1602 16.69% 1541 20.78% 10193 10.48% 19 0.96% 95.82.174.29
2 205 2.14% 1 0.01% 362 0.37% 1 0.05% 85.214.58.125
3 185 1.93% 147 1.98% 1377 1.42% 69 3.48% 208.115.111.70
4 162 1.69% 152 2.05% 2011 2.07% 12 0.61% 213.138.101.228
5 107 1.11% 77 1.04% 1492 1.53% 36 1.82% 66.249.72.211
6 103 1.07% 98 1.32% 492 0.51% 14 0.71% 95.108.150.235
7 100 1.04% 14 0.19% 223 0.23% 2 0.10% 184.154.48.82
8 78 0.81% 69 0.93% 1577 1.62% 11 0.55% 77.75.76.115
9 76 0.79% 75 1.01% 393 0.40% 51 2.57% 77.21.147.173
10 72 0.75% 0 0.00% 126 0.13% 36 1.82% 65.36.241.76

Naj 10 z 667 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1602 16.69% 1541 20.78% 10193 10.48% 19 0.96% 95.82.174.29
2 162 1.69% 152 2.05% 2011 2.07% 12 0.61% 213.138.101.228
3 78 0.81% 69 0.93% 1577 1.62% 11 0.55% 77.75.76.115
4 107 1.11% 77 1.04% 1492 1.53% 36 1.82% 66.249.72.211
5 185 1.93% 147 1.98% 1377 1.42% 69 3.48% 208.115.111.70
6 52 0.54% 51 0.69% 1004 1.03% 2 0.10% 217.67.19.101
7 50 0.52% 47 0.63% 957 0.98% 1 0.05% 178.143.81.125
8 50 0.52% 50 0.67% 913 0.94% 2 0.10% 85.237.227.34
9 65 0.68% 65 0.88% 879 0.90% 2 0.10% 178.40.254.56
10 71 0.74% 63 0.85% 869 0.89% 41 2.07% 93.158.148.30

Naj 1 z 1 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 9601 100.00% 7425 100.11% 97249 100.00% Nezistena/neznama


Generated by Webalizer Version 2.01